Play

Co je to chřipka?

Chřipka patří k nejčastějším infekčním onemocněním. Každoročně postihuje 10 % světové populace, v době pandemie dokonce 40 – 50 %. Je to závažné onemocnění, které je každoročně příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě.

Chřipka se vyskytuje především v zimním období. Na severní polokouli, a tedy i u nás, dochází ke chřipkovým epidemiím mezi říjnem a dubnem, nejčastěji však v lednu a únoru. Ke vzniku chřipkových epidemií dochází v zimě proto, že se lidé shromažďují v uzavřených nevětraných prostorech. Virus chřipky přežívá déle při nižší teplotě a vyšší vlhkosti.

Pandemie chřipky

  • První dokumentovaná chřipková pandemie se objevila již v roce 1510 v Africe a rozšířila se do celé Evropy.
  • Za největší chřipkovou pandemii se považuje ta, která probíhala světem mezi lety 1918–1920. Tato pandemie je rovněž označována jako tzv. „španělská chřipka“ a měla na svědomí obrovské množství úmrtí, většinou na přidružený zápal plic (odhaduje se cca 20 milionů obětí, některé zdroje uvádějí dokonce 40–50 milionů). Předpokládá se, že se pandemie zrodila v Číně, odkud se v tomto období stěhovalo mnoho lidí za prací do USA. Z Ameriky se dostala do Evropy prostřednictvím amerických válečných kontingentů, které se v Evropě vylodily.
  • K další pandemii došlo v roce 1957 – tato pandemie započala v Číně, odkud se přes Hongkong a Tchaj-wan rozšířila do Japonska. V zimě 1957 se už vyskytovala na severní i jižní polokouli a za půl roku postihla 40 % obyvatelstva na celém světě. Počet obětí této pandemie je odhadován na 1 milion.
  • V roce 1968 se v Číně znovu prudce rozběhla nová pandemie, která byla už na počátku roku 1969 v Evropě, Africe, Severní i Jižní Americe a Japonsku. V roce 2009 se z USA prvně rozšířila pandemie chřipky, která zasáhla celý svět.
Pandemie chřipky

Virus chřipky

Původcem onemocnění je chřipkový virus, který se nachází ve velkém množství v sekretu dýchacích cest a vylučuje se při mluvení, kašlání a kýchání.

Známe tři základní typy chřipkových virů:

Chřipkové viry typu A

Infikují lidi, drůbež a prasata.
Infikuje lidi
Infikuje drůbež
Infikuje prasata

Chřipkový virus typu A je nejvíce odpovědný za epidemie a pandemie. Je to způsobené tím, že chřipkové viry typu A mohou podléhat výrazné změně a mutaci.

Chřipkové viry typu B

Infikují výhradně lidi.
Infikuje lidi

Chřipkové viry typu C

Infikují lidi a prasata.
Infikuje lidi
Infikuje prasata

Co je tonachlazení?

Nachlazení je zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je většinou způsobené virem. V případě nachlazení není původcem onemocnění virus chřipky.

Patří sem například:

Rýma

rýma (rhinitida)

Zánět

zánět nosohltanu(nazofaryngitida)

Sinusitída

zánět dutin(sinusitída)

Laryngitida

zánět hrtanu(laryngitida)

Pro většinu těchto onemocnění platí, že u dospělého člověka zpravidla nemívají dramatický průběh.

Chřipka nebo nachlazení ?

Mezi těmito dvěma chorobami můžeme pozorovat následující rozdíly:

Chřipka

Příznaky
horečka vysoká nad 38 °C
bolest hlavy častá
rýma s různou frekvencí
zimnice Ano
kašel častý, dráždivý, velmi úporný
bolest v krku minimálně
bolest kloubů a svalů ano
plicní a mimoplicní komplikace ano
nástup choroby častý, dráždivý, velmi úporný

Nachlazení

Příznaky
horečka těl. teplota obvykle do 38 °C
bolest hlavy jen občas
rýma velmi často
zimnice málokdy a krátká
kašel častý
bolest v krku často
bolest kloubů a svalů vzácně
plicní a mimoplicní komplikace vzácně
nástup choroby spíše pozvolný nástup příznaků
PříznakyChřipkaNachlazení
horečka vysoká nad 38 °C těl. teplota obvykle do 38 °C
bolest hlavy častá jen občas
rýma s různou frekvencí často
zimnice ano málokdy a krátkodobá
kašel častý, dráždivý, velmi úporný častý
bolest v krku minimálně často
bolest kloubů a svalů ano vzácně
plicní a mimoplicní komplikace ano vzácně
nástup choroby rychlý nástup příznaků spíše pozvolný nástup příznaků